Advokátní koncipient (2023)

Expertíza

Vzdělání

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (2022)

Reference

zastupování společnosti Energetický Holding Malina, významného dodavatele fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel, v insolvenčním řízení, včetně přípravy reorganizačního plánu a zastupování v incidenčních a dalších soudních sporech

zastupování významné energetické společnosti v soudním sporu o porušení konkurenční doložky

poradenství akcionářům významné české energetické společnosti v souvislosti se spory o vlastnictví jejich akcií

poradenství českému investorovi při akvizici a restrukturalizaci významného pražského fotbalového klubu