Advokát (2016)

Expertíza

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze (2010)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2011)

University of San Francisco School of Law (2015)

Reference

poradenství skupině Sev.en Energy při domácích i zahraničních akvizicích v oblasti energetiky (včetně realizace due diligence a vyjednávání a přípravy akviziční dokumentace a smluv o dodávkách energetických medií)

poradenství skupině Sev.en Energy při korporátní restrukturalizaci skupiny, včetně přípravy pravidel skupinové corporate governance a manažerského akciového opčního plánu

poradenství skupině VEOLIA při zamýšlené sektorové akvizici (včetně realizace due diligence a vyjednávání a přípravy akviziční dokumentace)

poradenství skupině Draslovka při akvizici v USA a při vstupu západoevropského investičního fondu do skupiny

poradenství skupině VESTAR při nastavování vztahů mezi akcionáři, včetně přípravy akcionářské dohody

poradenství společnosti Igluu CZ při založení společného podniku s ČSOB zaměřeného na vývoj a implementaci softwaru pro komplexní realizaci nemovitostních transakcí

poradenství českému technologickému start-upu Brand Embassy při jeho prodeji izraelské společnosti NICE

poradenství společnosti PayPal v oblasti české finanční regulace