Advokát (2021)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2018)

University of Groningen (2018)

Reference

zastupování UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitele a člena věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společností České aerolinie a.s.

zastupování věřitele v insolvenčním řízení vedeném se společností Sberbank CZ, a.s.

poradenství majiteli obchodního centra v insolvenčních řízeních vedených s několika českými výrobci a prodejci oblečení (BLAŽEK PRAHA a.s., KARA Trutnov, a.s. a pietro filipi, s.r.o.)

zastupování České spořitelny jako věřitele a předsedy věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společností ZK - TERMOCHEM s.r.o.

zastupování společnosti Energetický Holding Malina a.s. jako dlužníka usilujícího o svou reorganizaci v insolvenčním řízení

zastupování Raiffeisenbank v insolvenčním řízení vedeném se společností ELMO-PLAST a.s.

zastupování GE Transportation Parts LLC jako klíčového dodavatele a věřitele v insolvenčním řízení vedeném se společností ČKD Kutná Hora, a.s.

poradenství české investiční skupině v rámci restrukturalizace české stavební skupiny

zastupování amerického výrobce a distributora motorových olejů, přísad a maziv v komplexním přeshraničním soudním sporu s odběratelem

zastupování bývalého člena představenstva v soudním sporu proti společnosti působící v těžebním průmyslu

zastupování společnosti patřící do globální skupiny společností zabývající se výrobou různých druhů střešních řešení v soudních sporech proti bývalému jednateli

poradenství významné investiční skupině ohledně sankcí vůči Rusku a jejich dopadu na podnikání skupiny v Rusku

poradenství významné farmaceutické společnosti při interním šetření skutečností zjištěných v rámci whistleblowingu

poradenství významnému americkému a britskému provozovateli bankomatů v oblasti regulace provozu bankomatů v České republice

poradenství společnostem v oblasti regulace nakládání s odpady a odpovědnosti výrobce v České republice