Advokát (2017)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2014)

Universidade de Lisboa (2013)

Reference

zastupování společnosti Energetický Holding Malina, významného dodavatele fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel, v insolvenčním řízení, včetně přípravy reorganizačního plánu a zastupování v incidenčních a dalších soudních sporech

příprava litigační a restrukturalizační strategie pro významného českého investora za účelem ochrany jeho investice do rozsáhlého nemovitostního projektu v Praze

zastupování předního českého investora ve sporech týkajících se jeho investice do jedné z největších farmaceutických společností v Lotyšsku

poradenství akcionářům významné české energetické společnosti v souvislosti se spory o vlastnictví jejich akcií

zastupování klienta v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k rezidenčnímu pozemku o výměře 10.000 m2 v prémiové pražské lokalitě

zastupování společnosti Energetický Holding Malina ve sporech s bývalým obchodním ředitelem o náhradu škody

poradenství českému investorovi při akvizici a restrukturalizaci významného pražského fotbalového klubu

zastupování České spořitelny jako věřitele a člena věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

zastupování Sberbank jako zajištěného věřitele a předsedy věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA

zastupování společnosti Energetický Holding Malina a.s. jako dlužníka usilujícího o svou reorganizaci v insolvenčním řízení

zastupování nadnárodní poradenské společnosti a jejích společníků ve sporech s minoritním společníkem

poradenství společnosti zabývající se nákladní vlakovou dopravou v souvislosti s akvizicí části závodu společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES

zastupování společnosti Správa pohledávek OKD ve sporech se Zdeňkem Bakalou a bývalými členy představenstva

zastupování Raiffeisenbank v insolvenčním řízení vedeném se společností ELMO-PLAST

zastupování České spořitelny v insolvenčních řízeních týkajících se úpadku několika developerských společností (CON INVEST, Na Starém vrchu, Bydlení Smetanka)