Advokát (2013)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2009)

Queen’s University Belfast (2007)

Reference

poradenství skupině BHM group při OTC prodeji minoritního podílu (8,38 %) v IMMOFINANZ AG skupině CPI Property Group

poradenství akcionářům skupiny Second Foundation v souvislosti s akvizicí inovativního obchodníka s elektřinou Nano Energies Trade a související minoritní investicí do skupiny Second Foundation

poradenství skupině ENERGO-PRO při přeshraniční restrukturalizaci jejích aktiv

poradenství skupině SEBRE při prodeji Paláce Špork společnosti Generali Real Estate

poradenství společnosti OKD v rámci její restrukturalizace

poradenství skupině BHM group při založení společného podniku Köttermann Group zaměřeného na výrobu a prodej laboratorního nábytku a vybavení na více než 40 trzích po celém světě

poradenství skupině Second Foundation při strukturování a akvizici vybraných aktiv německého obchodníka s elektřinou in.power GmbH v rámci insolvenčního řízení, a v souvisejících regulatorních otázkách

poradenství VGP N.V. při postupné akvizici území Technologického parku Olomouc o rozloze cca 500.000 m2 a návazném developmentu industriálního a logistického parku

poradenství skupině TRIKAYA při akvizici obchodního centra Futurum Brno

poradenství společnosti Komerční banka, a.s., v rámci financování nemovitostních projektů a jejich akvizic