ADVOKACIE NA MÍRU NÁROČNÝM

PRECIZNÍ A PERSONALIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠE BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI

PRECIZNÍ A PERSONALIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠE BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI

Pokračovat dále

ZAMĚŘENÍ

Transakce a korporátní právo

Specializujeme se na fúze a akvizice (včetně akvizic problémových aktiv), korporátní restrukturalizace a přípravu akcionářských dohod. Klienty zastupujeme v korporátních sporech, často s insolvenčním přesahem. Rozumíme regulaci hospodářské soutěže, cenných papírů a kapitálových trhů.

Reference

Financování a restrukturalizace

Radíme s bankovním i nebankovním financováním a při private equity transakcích. Specializujeme se na korporátní restrukturalizace, včetně příprav reorganizačních plánů, a na akvizice problémových aktiv. Klienty zastupujeme ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech. Rozumíme emisím dluhopisů a věcem kolektivního investování.

Reference

Soudní spory a arbitráže

Klienty zastupujeme ve všech typech soudních a rozhodčích sporů (včetně přeshraničních). Poskytujeme právní poradenství při hodnocení nároku klienta a přípravě procesní strategie, jakož i při vyjednávání smírů a dohod o narovnání.

Reference

Nemovitostní projekty a stavebnictví

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby nemovitostních projektů. Rozumíme nemovitostní regulaci a otázkám developmentu. Klienty zastupujeme v nemovitostních sporech všeho druhu (včetně sporů z výstavbových smluv).

Reference

Energetika a infrastrukturní projekty

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby energetických a infrastrukturních projektů. Zastupujeme klienty v související sporové agendě, ať již před Energetickým regulačním úřadem nebo před obecnými soudy či rozhodčími orgány. Rozumíme regulaci energetiky a obnovitelných zdrojů.

Reference

Perfektní znalost práva je samozřejmostí.
Dbáme na osobní integritu, řemeslnou kvalitu a zdravý rozum.

S potěšením Vám naši vizi představíme osobně.