Transakce a korporátní právo

Transakce a korporátní právo header image

Specializujeme se na fúze a akvizice (včetně akvizic problémových aktiv), korporátní restrukturalizace a přípravu akcionářských dohod. Klienty zastupujeme v korporátních sporech, často s insolvenčním přesahem. Rozumíme regulaci hospodářské soutěže, cenných papírů a kapitálových trhů.

Reference našich advokátů

12/09/2023

Poradenství skupině BHM group při OTC prodeji minoritního podílu (8,38 %) v IMMOFINANZ AG skupině CPI Property Group.

Poradenství akcionářům skupiny Second Foundation v souvislosti s akvizicí inovativního obchodníka
s elektřinou Nano Energies Trade a související minoritní investicí do skupiny Second Foundation.

Poradenství skupině BHM group při založení společného podniku Köttermann Group zaměřeného na výrobu a prodej laboratorního nábytku a vybavení na více než 40 trzích po celém světě.

Poradenství společnosti Green Horizon Renewables při prodeji přeshraničního portfolia solárních elektráren skupině Enery Energy.

Poradenství skupině ENERGO-PRO
při přeshraniční restrukturalizaci jejích aktiv.

Poradenství skupině Second Foundation při strukturování a akvizici vybraných aktiv německého obchodníka s elektřinou in.power GmbH v rámci insolvenčního řízení,
a v souvisejících regulatorních otázkách.

Poradenství skupině Bohemia Energy při sektorových akvizicích.

Obraťte se na nás při:

prodejích a nákupech společností (včetně provádění právních prověrek)

private equity transakcích a ve věcech kolektivního investování

korporátních financováních

strukturování joint ventures a přípravách akcionářských dohod

korporátních restrukturalizacích a přeměnách

přípravě struktur nástupnictví v rodinných firmách a správě rodinného majetku

Další zaměření

Financování a restrukturalizace

Radíme s bankovním i nebankovním financováním a při private equity transakcích. Specializujeme se na korporátní restrukturalizace, včetně příprav reorganizačních plánů, a na akvizice problémových aktiv. Klienty zastupujeme ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech. Rozumíme emisím dluhopisů a věcem kolektivního investování.

Reference

Soudní spory a arbitráže

Klienty zastupujeme ve všech typech soudních a rozhodčích sporů (včetně přeshraničních). Poskytujeme právní poradenství při hodnocení nároku klienta a přípravě procesní strategie, jakož i při vyjednávání smírů a dohod o narovnání.

Reference

Nemovitostní projekty a stavebnictví

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby nemovitostních projektů. Rozumíme nemovitostní regulaci a otázkám developmentu. Klienty zastupujeme v nemovitostních sporech všeho druhu (včetně sporů z výstavbových smluv).

Reference

Energetika a infrastrukturní projekty

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby energetických a infrastrukturních projektů. Zastupujeme klienty v související sporové agendě, ať již před Energetickým regulačním úřadem nebo před obecnými soudy či rozhodčími orgány. Rozumíme regulaci energetiky a obnovitelných zdrojů.

Reference