Nemovitostní projekty a stavebnictví

Nemovitostní projekty a stavebnictví header image

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby nemovitostních projektů. Rozumíme nemovitostní regulaci a otázkám developmentu. Klienty zastupujeme v nemovitostních sporech všeho druhu (včetně sporů z výstavbových smluv).

Reference našich advokátů

Poradenství skupině BHM group při OTC prodeji minoritního podílu (8,38 %) v IMMOFINANZ AG skupině CPI Property Group.

Poradenství skupině SEBRE při prodeji Paláce Špork nemovitostnímu fondu skupiny Generali.

Poradenství VGP N.V. při postupné akvizici území Technologického parku Olomouc o rozloze cca 500.000 m2 a návazném development industriálního
a logistického parku.

Poradenství společnosti Komerční banka, a.s. v rámci financování nemovitostních projektů a jejich akvizic.

Poradenství skupině Trikaya v rámci akvizice obchodního centra Futurum Brno od společnosti Atrium Europe B.V.

Poradenství skupině SEBRE při akvizici projektu Šemíkův břeh.

Poradenství RSBC Private Equity CZ v souvislosti s akvizicí nemovitostního portfolia Conwert Immobilien Invest.

Obraťte se na nás při:

prodejích a nákupech nemovitostních aktiv a společností (včetně provádění právních prověrek)

nemovitostních financováních

strukturování nemovitostních joint ventures a přípravách akcionářských dohod

komerčních pronájmech nemovitostí

přípravách výstavbových smluv o dílo

Další zaměření

Transakce a korporátní právo

Specializujeme se na fúze a akvizice (včetně akvizic problémových aktiv), korporátní restrukturalizace a přípravu akcionářských dohod. Klienty zastupujeme v korporátních sporech, často s insolvenčním přesahem. Rozumíme regulaci hospodářské soutěže, cenných papírů a kapitálových trhů.

Reference

Financování a restrukturalizace

Radíme s bankovním i nebankovním financováním a při private equity transakcích. Specializujeme se na korporátní restrukturalizace, včetně příprav reorganizačních plánů, a na akvizice problémových aktiv. Klienty zastupujeme ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech. Rozumíme emisím dluhopisů a věcem kolektivního investování.

Reference

Soudní spory a arbitráže

Klienty zastupujeme ve všech typech soudních a rozhodčích sporů (včetně přeshraničních). Poskytujeme právní poradenství při hodnocení nároku klienta a přípravě procesní strategie, jakož i při vyjednávání smírů a dohod o narovnání.

Reference

Energetika a infrastrukturní projekty

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby energetických a infrastrukturních projektů. Zastupujeme klienty v související sporové agendě, ať již před Energetickým regulačním úřadem nebo před obecnými soudy či rozhodčími orgány. Rozumíme regulaci energetiky a obnovitelných zdrojů.

Reference