Financování a restrukturalizace

Financování a restrukturalizace header image

Radíme s bankovním i nebankovním financováním a při private equity transakcích. Specializujeme se na korporátní restrukturalizace, včetně příprav reorganizačních plánů, a na akvizice problémových aktiv. Klienty zastupujeme ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech. Rozumíme emisím dluhopisů a věcem kolektivního investování.

Reference našich advokátů

Poradenství společnosti Komerční banka, a.s. v rámci financování nemovitostních projektů a jejich akvizic.

Poradenství skupině Second Foundation při strukturování a akvizici vybraných aktiv německého obchodníka s elektřinou in.power GmbH v rámci insolvenčního řízení,
a v souvisejících regulatorních otázkách.

Poradenství skupině SEBRE při akvizici projektu DRN v rámci mimosoudní restrukturalizace.

Poradenství společnosti OKD v rámci její reorganizace.

12/09/2023

Poradenství společnosti Energetický Holding Malina v rámci insolvenčního řízení.

Poradenství skupině BHM group v rámci restrukturalizace společnosti PAPCEL, dříve tradičního výrobce strojů pro zpracování papíru
s celosvětovou působností, a to včetně zastupování
ve věřitelském výboru.

Obraťte se na nás při:

akvizičních, projektových, provozních a jiných korporátních financováních

private equity transakcích, emisích dluhopisů a ve věcech kolektivního investování

komplexních korporátních restrukturalizacích, ať již v rámci insolvenčního řízení či mimo něj, a to včetně příprav reorganizačních plánů

prodejích a nákupech problémových aktiv (včetně provádění právních prověrek)

Další zaměření

Transakce a korporátní právo

Specializujeme se na fúze a akvizice (včetně akvizic problémových aktiv), korporátní restrukturalizace a přípravu akcionářských dohod. Klienty zastupujeme v korporátních sporech, často s insolvenčním přesahem. Rozumíme regulaci hospodářské soutěže, cenných papírů a kapitálových trhů.

Reference

Soudní spory a arbitráže

Klienty zastupujeme ve všech typech soudních a rozhodčích sporů (včetně přeshraničních). Poskytujeme právní poradenství při hodnocení nároku klienta a přípravě procesní strategie, jakož i při vyjednávání smírů a dohod o narovnání.

Reference

Nemovitostní projekty a stavebnictví

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby nemovitostních projektů. Rozumíme nemovitostní regulaci a otázkám developmentu. Klienty zastupujeme v nemovitostních sporech všeho druhu (včetně sporů z výstavbových smluv).

Reference

Energetika a infrastrukturní projekty

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby energetických a infrastrukturních projektů. Zastupujeme klienty v související sporové agendě, ať již před Energetickým regulačním úřadem nebo před obecnými soudy či rozhodčími orgány. Rozumíme regulaci energetiky a obnovitelných zdrojů.

Reference