Soudní spory a arbitráže

Soudní spory a arbitráže header image

Klienty zastupujeme ve všech typech soudních a rozhodčích sporů (včetně přeshraničních). Poskytujeme právní poradenství při hodnocení nároku klienta a přípravě procesní strategie, jakož i při vyjednávání smírů a dohod o narovnání.

Reference našich advokátů

Zastupování významného českého investora v přeshraničním sporu o kontrolní balík akcií ve významném výrobci a distributorovi léčiv v regionu severní Evropy.

Zastupování skupiny Alpiq Energy ve sporech ze smluv o sdružených dodávkách.

Zastupování českých investorů ve sporech o vlastnictví významné středoevropské technologické skupiny.

Zastupování společnosti Správa pohledávek OKD ve sporech s bývalým managementem.

Zastupování nadnárodní poradenské společnosti a jejích společníků ve sporech s minoritním společníkem.

Zastupování jednoho z největších automobilových koncernů ve sporech s českými distributory.

Zastupování významné dřevařské společnosti ve sporu s dodavatelem o neoprávněné ukončení dodávek elektřiny.

Další zaměření

Transakce a korporátní právo

Specializujeme se na fúze a akvizice (včetně akvizic problémových aktiv), korporátní restrukturalizace a přípravu akcionářských dohod. Klienty zastupujeme v korporátních sporech, často s insolvenčním přesahem. Rozumíme regulaci hospodářské soutěže, cenných papírů a kapitálových trhů.

Reference

Financování a restrukturalizace

Radíme s bankovním i nebankovním financováním a při private equity transakcích. Specializujeme se na korporátní restrukturalizace, včetně příprav reorganizačních plánů, a na akvizice problémových aktiv. Klienty zastupujeme ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech. Rozumíme emisím dluhopisů a věcem kolektivního investování.

Reference

Nemovitostní projekty a stavebnictví

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby nemovitostních projektů. Rozumíme nemovitostní regulaci a otázkám developmentu. Klienty zastupujeme v nemovitostních sporech všeho druhu (včetně sporů z výstavbových smluv).

Reference

Energetika a infrastrukturní projekty

Specializujeme se na nákupy, prodeje, financování a výstavby energetických a infrastrukturních projektů. Zastupujeme klienty v související sporové agendě, ať již před Energetickým regulačním úřadem nebo před obecnými soudy či rozhodčími orgány. Rozumíme regulaci energetiky a obnovitelných zdrojů.

Reference