Advokát (2013)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2009)

Queen’s University Belfast (2007)

Reference

poradenství skupině BHM group při OTC prodeji minoritního podílu (8,38 %) v IMMOFINANZ AG skupině CPI Property Group

poradenství akcionářům skupiny Second Foundation v souvislosti s akvizicí inovativního obchodníka s elektřinou Nano Energies Trade a související minoritní investicí do skupiny Second Foundation

poradenství skupině ENERGO-PRO při přeshraniční restrukturalizaci jejích aktiv

poradenství skupině SEBRE při prodeji Paláce Špork společnosti Generali Real Estate

poradenství společnosti OKD v rámci její restrukturalizace

poradenství skupině BHM group při založení společného podniku Köttermann Group zaměřeného na výrobu a prodej laboratorního nábytku a vybavení na více než 40 trzích po celém světě

poradenství skupině Second Foundation při strukturování a akvizici vybraných aktiv německého obchodníka s elektřinou in.power GmbH v rámci insolvenčního řízení, a v souvisejících regulatorních otázkách

poradenství VGP N.V. při postupné akvizici území Technologického parku Olomouc o rozloze cca 500.000 m2 a návazném developmentu industriálního a logistického parku

poradenství skupině TRIKAYA při akvizici obchodního centra Futurum Brno

poradenství společnosti Komerční banka, a.s., v rámci financování nemovitostních projektů a jejich akvizic

Advokát (2016)

Expertíza

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze (2010)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2011)

University of San Francisco School of Law (2015)

Reference

poradenství skupině Sev.en Energy při domácích i zahraničních akvizicích v oblasti energetiky (včetně realizace due diligence a vyjednávání a přípravy akviziční dokumentace a smluv o dodávkách energetických medií)

poradenství skupině Sev.en Energy při korporátní restrukturalizaci skupiny, včetně přípravy pravidel skupinové corporate governance a manažerského akciového opčního plánu

poradenství skupině VEOLIA při zamýšlené sektorové akvizici (včetně realizace due diligence a vyjednávání a přípravy akviziční dokumentace)

poradenství skupině Draslovka při akvizici v USA a při vstupu západoevropského investičního fondu do skupiny

poradenství skupině VESTAR při nastavování vztahů mezi akcionáři, včetně přípravy akcionářské dohody

poradenství společnosti Igluu CZ při založení společného podniku s ČSOB zaměřeného na vývoj a implementaci softwaru pro komplexní realizaci nemovitostních transakcí

poradenství českému technologickému start-upu Brand Embassy při jeho prodeji izraelské společnosti NICE

poradenství společnosti PayPal v oblasti české finanční regulace

Advokát (2021)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2017)

Stockholm University (2016)

Reference

poradenství akcionářům skupiny Second Foundation v souvislosti s akvizicí inovativního obchodníka s elektřinou Nano Energies Trade a související minoritní investicí do skupiny Second Foundation

poradenství skupině BHM group při OTC prodeji minoritního podílu (8,38 %) v IMMOFINANZ AG skupině CPI Property Group

poradenství společnosti Green Horizon Renewables při prodeji přeshraničního portfolia solárních elektráren skupině Enery Energy

poradenství skupině SEBRE při akvizici projektu Šemíkův břeh

poradenství skupině BHM group při založení společného podniku Köttermann Group zaměřeného na výrobu a prodej laboratorního nábytku a vybavení na více než 40 trzích po celém světě

poradenství skupině Bohemia Energy při sektorových akvizicích

poradenství společnosti Komerční banka, a.s., v rámci financování nemovitostních projektů a jejich akvizic

Advokát (2021)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2018)

University of Groningen (2018)

Reference

zastupování UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako věřitele a člena věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společností České aerolinie a.s.

zastupování věřitele v insolvenčním řízení vedeném se společností Sberbank CZ, a.s.

poradenství majiteli obchodního centra v insolvenčních řízeních vedených s několika českými výrobci a prodejci oblečení (BLAŽEK PRAHA a.s., KARA Trutnov, a.s. a pietro filipi, s.r.o.)

zastupování České spořitelny jako věřitele a předsedy věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společností ZK - TERMOCHEM s.r.o.

zastupování společnosti Energetický Holding Malina a.s. jako dlužníka usilujícího o svou reorganizaci v insolvenčním řízení

zastupování Raiffeisenbank v insolvenčním řízení vedeném se společností ELMO-PLAST a.s.

zastupování GE Transportation Parts LLC jako klíčového dodavatele a věřitele v insolvenčním řízení vedeném se společností ČKD Kutná Hora, a.s.

poradenství české investiční skupině v rámci restrukturalizace české stavební skupiny

zastupování amerického výrobce a distributora motorových olejů, přísad a maziv v komplexním přeshraničním soudním sporu s odběratelem

zastupování bývalého člena představenstva v soudním sporu proti společnosti působící v těžebním průmyslu

zastupování společnosti patřící do globální skupiny společností zabývající se výrobou různých druhů střešních řešení v soudních sporech proti bývalému jednateli

poradenství významné investiční skupině ohledně sankcí vůči Rusku a jejich dopadu na podnikání skupiny v Rusku

poradenství významné farmaceutické společnosti při interním šetření skutečností zjištěných v rámci whistleblowingu

poradenství významnému americkému a britskému provozovateli bankomatů v oblasti regulace provozu bankomatů v České republice

poradenství společnostem v oblasti regulace nakládání s odpady a odpovědnosti výrobce v České republice

Advokát (2017)

Expertíza

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2014)

Universidade de Lisboa (2013)

Reference

zastupování České spořitelny jako věřitele a člena věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

zastupování Sberbank jako zajištěného věřitele a předsedy věřitelského výboru v insolvenčním řízení vedeném se společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA

zastupování společnosti Energetický Holding Malina a.s. jako dlužníka usilujícího o svou reorganizaci v insolvenčním řízení

zastupování nadnárodní poradenské společnosti a jejích společníků ve sporech s minoritním společníkem

poradenství společnosti zabývající se nákladní vlakovou dopravou v souvislosti s akvizicí části závodu společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES

zastupování společnosti Správa pohledávek OKD ve sporech se Zdeňkem Bakalou a bývalými členy představenstva

zastupování Raiffeisenbank v insolvenčním řízení vedeném se společností ELMO-PLAST

zastupování České spořitelny v insolvenčních řízeních týkajících se úpadku několika developerských společností (CON INVEST, Na Starém vrchu, Bydlení Smetanka)

Advokátní koncipient (2023)

Vzdělání

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (2022)

Advokátní koncipient (2023)

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2023)

Marek Hruška

Advokátní koncipient (2023)

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2021)

Office manager

Adéla Jirková

Právní asistent

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Karolína Štefková

Právní asistent

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Matyáš Vašňovský

Právní asistent

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Náš tým

Seznamte se s námi. Rozumíme právu i podnikání a zbytečně Vám nestojíme v cestě.

Ondřej Hampl

Ivo Hartmann

Jakub Kučera

Ladislav Murin

Lukáš Novopacký

Anna Doudová

Vít Hejda

Marek Hruška

Michaela Pavlíková

Adéla Jirková

Karolína Štefková

Matyáš Vašňovský